Paris Music - Jesteśmy największym bankiem muzyki produkcyjnej i efektów dźwiękowych w Polsce!
GDAŃSK: 58 301 56 00
WARSZAWA: 22 646 88 62
Katalogi wydawców niezależnych, dostępne na stronie search.parismusic.com.pl (zakładka SZUKAJ MUZYKI)
Katalogi Universal Publishing Production Music, dostępne w serwisie www.unippm.pl